SFTI

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.

Senaste nytt

Se fler

  • 2018-12-17

    Informationsmöte för leverantörer till offentlig sektor ...

    Till följd av att den nya lagen om e-fakturering av offentlig upphandling träder ikraft den 1 april nästa år anordnas ett informationsmöte speciellt riktat till leverantörer till offentlig sektor.
  • 2018-11-22

    Stöd för obligatorisk e-fakturering

    Det finns olika former av stöd framtaget inför införandet av e-fakturering. En mall har tagits fram i samverkan mellan DIGG och SKL kring hur information kan sändas till leverantörer och /eller lägga ...