StartsidaOm E-handelLär dig mer

Lär dig mer

Till stöd för införandet av e-handel i kommuner, landsting och statliga myndigheter finns dels litteratur och webb-baserat material dels kursverksamhet och rådgivning.
 • Litteratur till stöd för införandet
  Det finns dels litteratur till stöd för införandet av e-handel, dels handledningar av olika slag som återfinns på underliggande sidor i vänsternavigeringen.
   
 • Webbaserat införandestöd
  Det finns webbaserade stöd för införande av e-handel i offentlig sektor som återfinns på underliggande sidor i vänsternavigeringen. 
    
 • Kurser och seminarier
  Kurser anordnas regelbundet till stöd för införandet. Det är Grundkurs i elektronisk handel, Fortsättningskurs samt kurser kring avtalen vid e-handel, e-arkivering m.m. Kurser anordnas dessutom kring Svefaktura, Sveordern, Enkel e-handel med SFTI Bas och andra aktuella standardfrågor.

  Vidare anordnas konferenser där erfarenheter från de som infört e-andel tas tillvara. Det är s.k. Goda exempel-dagar om e-handel.

  Information om kurser, seminarier och goda exempeldagar finns på denna webbplats, se under Kurser och konferenser. 
   
 • Goda exempel
  I syfte att ta del av de erfarenheter som gjorts under åren som kommuner, landsting och statliga myndigheter infört e-handel kommer vi att visa några exempel. Denna sida kommer därför att kompletteras med detta. Innan dess kan vi hänvisa bl.a. till de s.k. Goda exempeldagar om e-handel som äger rum med jämna mellanrum, se under Kurs och konferenser eller kontakta oss under Kontakt i toppnavigeringen.