StartsidaOm E-handelE-handel i offentlig sektor

E-handel i offentlig sektor

Införandet av e-handel i kommuner och landsting sker fortlöpande. Det finns kommuner och landsting som infört detta sedan slutet av 1990-talet medan en del påbörjat införandet från år 2000 och framåt. Idag har mer än en tredjedel av landets kommuner och mer än hälften av landstingen infört e-handel. E-handel har införts i varierande omfattning.

E-fakturering är mycket vanligt i kommuner och landsting. Efter det att huvudparten av kommunerna och landstingen infört skanning av pappersfakturor har även helt elektroniska fakturor alltmer införts.

Enbart ett fåtal statliga myndigheter arbetar idag med e-handel. Sedan den 1 juli 2008 hanterar däremot alla statliga myndigheter inkommande och utgående fakturor elektroniskt efter ett tidigare regeringsbeslut. En fakturaväxel upphandlades för att hantera detta.

Regeringen har också beslutat att e-beställningar ska införas successivt i statliga myndigheter fram till utgången av 2013. Mer information om detta finns på ESV:s webbplats.

ESV

Kammarkollegiet har vidare tt regeringsuppdrag kring upphandling och detta innefattar ett arbete med att främja införandet av elektronisk offentlig upphandling. Mer information om detta finns via det nationella upphandlingsstödets webbplats.

Upphandlingsstödet