StartsidaOm E-handelÖversikt av SFTI:s affärsprocesserSveorder

Sveorder

Sedan 2008 rekommenderar SFTI Sveorder som innebär en enkel fristående elektronisk order. Den kräver inte att man i förväg har utbytt produktkataloger utan ger möjlighet att artiklar beskrivs i fri text. Nu finns dock även, sedan december 2011 en enkel produktkatalog, SFTI Svekatalog.

Enklare former av e-handel är under framtagande som komplement till mer intregrerad e-handel som exempelvis Avrop mot produktkatalog eller webbhandel och hämtköp SFTI (scenario 6) och Periodisk och orderlös fakturering SFTI (scenario 9). Denna enklare affärsprocess omfattar idag Svekatalog, Sveorder och Svefaktura.

Sveordern ställer därmed inte stora krav på de inblandade systemen utan är tänkt att i första hand hanteras manuellt, ungefär som ett strukturerat epost-meddelande. Sveordern kan användas tillsammans med Svefakturan för att få automatisk fakturamatchning.
 

Användningsområde

Passar bäst i relationer där man har lite mindre volymer.
 

Affärsnytta

Exempel på nyttoeffekter är:

Mer struktur i inköpsprocessen
Möjlighet till fakturamatchning
Ökad statistik och uppföljning
Mer underlag inför nya upphandlingar
Frigjord tid för andra uppgifter
Miljövänligt
 

Förutsättningar och teknik

Sveordern bygger på grundstandarden XML och OASIS Universal Business Language. Köpare och säljare kan antingen identifieras med GS1s nummersystem Global Location Number (GLN) eller på andra sätt.

Sveorder kan användas tillsammans med Svefaktura och tillsammans med ett enkelt ordersvar. Detta beskrivs mer ingående under fliken specifikationer.
 

Mer information

Läs mer om denna standard under fliken Specifikationer i toppnavigeringen av denna webbplats.