StartsidaOm E-handelÖversikt av SFTI:s affärsprocesserSvefaktura

Svefaktura

Svefaktura är en standard för enkel e-faktura, som rekommenderas av SFTI. Svefakturastandarden är framtagen med fokus på att den ska vara enkel att leva upp till och att anslutningsprocessen mellan köpare och säljare ska vara så smidig som möjlig.

Svefakturan kräver inte några avancerade system utan kan användas med en mängd vanligt förekommande faktureringsprogramvaror.

Svefakturan innehåller alltid en referens till en beställare hos köparen. Referensen används för att styra fakturan automatiskt till den person som ska kontrollera den. Själva kontrollen och attesten är alltså manuell men naturligtvis med elektroniskt stöd genom ett e-fakturahanteringssystem.

Svefakturan har många fördelar gentemot skanning då vissa automatiska kontroller kan göras, styrningen blir enklare och den kan matchas mot elektroniska beställningar.
 

Användningsområde

Svefakturan kan användas i alla branscher men passar bra för leverantörer som inte har så stora volymer.
 

Affärsnytta

Exempel på nyttoeffekter är:

I vissa fall automatisk fakturamatchning
Snabbare fakturahantering
Ökad statistik och uppföljning
Mer underlag inför nya upphandlingar
Frigjord tid för andra uppgifter
Miljövänligt
 

Förutsättningar och teknik

Svefakturan bygger på grundstandarden XML och OASIS Universal Business Language. Köpare och säljare kan antingen identifieras med GS1s nummersystem Global Location Number (GLN) eller på andra sätt.
 

Mer information

Läs mer om denna standard under fliken Specifikationer i toppnavigeringen på denna webbplats.