Senaste nytt

Se fler

KalendariumSe fler

 • måndag
  8
  apr
  2019

  Grundkurs e-handel med fokus på redovisning och intern kontroll

  Syftet med kursen är att gå igenom frågor kring intern kontroll, redovisning samt arkivering av räkenskapsinformation. De nya reglerna i den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning presenteras även.

 • måndag
  8
  apr
  2019

  Kurs om praktiskt införande av PEPPOL och systemstrategier

  Från den 1 april 2019 blir det obligatoriskt för kommuner, regioner, och kommunala bolag att kunna ta emot elektroniska fakturor. Det gäller för köp baserade på upphandlingar som påbörjas från detta datum. Likaså måste leverantörer skicka e-fakturor ...

 • onsdag
  10
  apr
  2019

  Kurs om Svehandel och PEPPOL

  Här går vi in på beskrivning och de olika meddelandena inom SFTI Svehandel samt PEPPOL som kommunikation och vad det innebär. Vi gör även en jämförelse mellan SFTI Svehandel och SFTI/ESAP.

 • tisdag
  14
  maj
  2019

  Kurs om praktiskt införande av PEPPOL och systemstrategier

  Från den 1 april 2019 blir det obligatoriskt för kommuner, regioner, och kommunala bolag att kunna ta emot elektroniska fakturor. Det gäller för köp baserade på upphandlingar som påbörjas från detta datum. Likaså måste leverantörer skicka e-fakturor ...

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.