11 december 2018
Prenumerera på SFTI

Erfarenheter och stöd för införandet

Under mitten/slutet av 1990-talet påbörjades införandet av e-handel eller en elektonisk inköpsprocess och vikten av att se över sina interna processer,råd gavs inför det praktiska införandet i organisationen och arbetet med att ansluta leverantörer. Att använda en gemensam standard poängterades även.

Under årens lopp har många erfarenheter vunnits hos de organisationer (kommuner, landsting och statliga myndigheter) som infört e-handel.

Stöd för införandet finns bland annat under rubriken ”Publikationer" på första sidan. Där finns en bok som har karaktären av en handbok för införandet, E-handel. Redovisning och juridik. Boken behandlar dock ännu fler aspekter och även om den är några år gammal finns det en hel del information till stöd för införandet.

Det är många organisationer som har värdefull kunskap utifrån sina erfarenheter. Vid så kallade Goda exempeldagar som anordnas varje år inom ramen för SFTI, delar de med sig av sina erfarenheter. I mån av tid kan de även ställa upp för enskilda kontakter.

När det gäller hur långt offentliga myndigheter kommit med att föra in e-handel kan hänvisas till en enkätundersökning. Den avser kommuner och landsting/regioners införande.

Enkät (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.