15 februari 2016
Prenumerera på SFTI

Kort beskrivning av de olika sätten för e-handel

Enkel e-handel

Excelkatalog och mailade order

Det enklaste sättet av e-handel som du som leverantörer kan klara av är att skapa en priskatalog i Excel, där avtalade artiklar läggs in och sedan läses Excelfilen in som en priskatalog i e-handelstjänsten. När beställningar görs skickas de som mailade order till en e-postadress hos er. Därefter skickas ett ordersvar tillbaka via mail och direkt till beställaren. Sedan skickas en elektronisk faktura i Svefaktura format eller att en leverantörsportal används för ändamålet. Se mer nedan om hur Svefaktura skapas respektive hur leverantörsportal används.

Leverantörsportal

En leverantörsportal är ett webbaserat gränssnitt för varu-/tjänsteleverantör som inte har eget systemstöd för utbyte av elektroniska dokument. Här erbjuds gränssnitt för hantering av produktkataloger, beställningar och fakturor. Många organisationer erbjuder sedan tidigare sina avtalsleverantörer en leverantörsportallösning för att skapa exempelvis Svefakturor. Det brukar inte vara några kostnader för att använda leverantörsportalen för leverantören utan det är kunden som tillhandahåller den åt sina leverantörer. Om leverantören inte har en e-handel lösning så kan detta var ett bra sätt att starta med för att skapa kataloger, ta emot beställningar och skapa fakturor.

Nackdelen med ovanstående lösningar är att leverantören måste göra en del manuellt arbete, men fördelen är att leverantören kan tillgodose kundernas krav och önskemål om att etablera e-handelsprocesser.

Integrerad e-handel

Integrerad e-handel brukar normalt kallas för EDI och det innebär att både kund och leverantör utbyter alla aktuella meddelanden i ett automatiserat flöde. Nedan beskrivs två olika typer av integrerad e-handel som följer samma affärsprocess men skillnaderna är de tekniska formaten på meddelandena.

Svehandel

Svehandel är ett samlingsbegrepp för en av de beställningsprocesser som rekommenderas av SFTI och som bygger på XML format. Svehandel ger ett helt elektroniskt handelsflöde med möjlighet till automatisering av flödet både för kunder och leverantörer. Det kräver leverantören har en systemlösning som kan skapa dessa format eller anlitar en tredjepartstjänst för det. De format som ingår är Svekatalog, Sveorder med ordersvar, Sveleveransavisering och Svefaktura Det går att använda varje format fristående, exempelvis så kan du använda en Sveorder och en Svefaktura tillsammans. Läs mer om Svehandel (Länk)

Beställningsprocess SFTI/ESAP 6

SFTI/ESAP 6är ett samlingsbegrepp för en EDIFACT standard som SFTI rekommenderar. Standarden bygger på GS1s affärsprocesser och är integrerad e-handel där de olika meddelandena måste användas tillsammans. SFTI/ESAP 6 ger ett helt elektronisk handelsflöde med möjlighet till automatisering av flödet både för kunder och leverantörer. Denna teknik är äldre än XML och bygger på att leverantören har stora volymer mot den organisation som den ska utbyta elektronisk information med. I EDIFACT standarden kan man skapa priskataloger, ta emot orders och skicka ordersvar samt att skicka en elektronisk faktura, läs mer Affärsprocess SFTI/ESAP 6.

Andra alternativa e-handelsprocesser

Punch-out kan användas som alternativ till en traditionell katalog, där beställarna per automatik gör ett uthopp från inköpssystemet till leverantörens webbshop och där skapas en varukorg som sedan tas med tillbaka in i inköpssystemet. Därefter skickas en elektronisk order till leverantören ska svara på med en orderbekräftelse samt en faktura. Alla dessa meddelandena ska vara elektroniska i något av ovanstående format. Vid hämtköp kan leverantören använda ett meddelande som kallas Orderöverenskommelse. Det är ett meddelande som till stor del påminner om en orderbekräftelse, men som innehåller viss information som innebär att mottagarens system skapar en order i sitt system som sedan kan matcha en inkommande elektronisk faktura.

GS1 affärsprocesser

Många av de stora systemleverantörerna har implementerat GS1s affärsprocesser som bygger på EDIFACT standard. Denna teknik är äldre en XML och bygger på att du som leverantör har stora volymer mot den organisation som du ska utbyta elektroniska format med. I EDIFACT standarden kan du skapa priskataloger, ta emot order och skicka ordersvar samt att skicka en elektronisk faktura, läs mer SFTI/ESAP 6. Se under avsnittet Partsinformation och klassificeringar om användning av artikelnummer och lokaliseringsnummer.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.