25 januari 2019
Prenumerera på SFTI

E-fakturering och standarder

Ibland ställs enbart krav på att du som leverantör ska kunna skicka e-fakturor. Hittills har det huvudsakligen varit krav på Svefaktura eller SFTI Fulltextfaktura. Genom den nya lagen om e-fakturering till följd av upphandling kommer kraven att fokusera på standarden PEPPOL BIS Billing 3.

Enligt den nya lagen ska alla leverantörer från den 1 april 2019 sända e-fakturor till upphandlande myndigheter och enheter enligt den europeiska standarden för e-faktura, om inte annat överenskommits. Lagen gäller samtliga upphandlingar enligt LOU, LUF, LUFS och LUK. Den gäller för upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019 och för inköp som görs efter detta datum. Lagen gäller även direktupphandlingar.

Kort kan sägas att lagen gäller alla inköp som görs där en faktura är involverad (kontant och kortbetalning undantas.) Lagen gäller oavsett belopp. Undantag kan finnas där det finns risk att sekretess eller säkerhetskänslig verksamhet röjs.

Den nya standarden är baserad på den europeiska och i Sverige rekommenderas PEPPOL BIS Billing 3.

PEPPOL BIS Billing 3

Sedan den 7 maj 2018 rekommenderar SFTI PEPPOL BIS Billing 3 som SFTI. Denna faktura är en baserad på den europeiska standarden för e-faktura och är obligatorisk för upphandlande myndigheter och enheter att at emot. PEPPOL BIS Billing 3 är PEPPOL-nätverkets implementering av den europeiska standarden för e-faktura (EN16931).

Enligt PEPPOL:s migreringsplan för den nya fakturan blir PEPPOL BIS Billing 3 obligatorisk i PEPPOL:s infrastruktur den 18 april 2019. Upphandlande myndigheter kan dock fortfarande komma överens med sina leverantörer om att fortsätta använda etablerade e-fakturaflöden
med standarderna Svefaktura och SFTI Fulltextfaktura. Svefakturan kan sändas i PEPPOL:s infrastruktur.

SFTI kommer formellt att kalla den nya fakturan PEPPOL BIS Billing 3, men i vardagligt tal kallas den ofta för ”den nya PEPPOL-fakturan”. SFTI kommer inte att kalla den nya versionen ”Svefaktura”.

Läs mer om PEPPOL BIS Billing 3

PEPPOL BIS Billing 3 finns nu även klar för verifiering i verifieringstjänsten. Verifieringstjänsten är en kostnadsfri tjänst där man kan testa om en e-faktura följer standarden, se fliken Verifieringstjänst.

Frågor om standarden m.m. kan ställas till SFTI tekniska kansli

Svefaktura

Svefaktura är en elektronisk faktura som skapas i ett elektroniskt format (XML) som många leverantörer använder idag. Svefaktura kan de flesta affärssystem skapa. 2014 har Svefakturan funnits i 10 år. För att skapa en Svefaktura kan du kontakta din affärsystemleverantör för att se om de har någon sådan lösning. Många systemleverantörer har lösningar för att kunna skicka Svefaktura inbyggt från sin affärslösning. Skapar du fakturor på annat sätt kan du använda en virtuell skrivare, en insticks programvara eller skicka över dina fakturafiler till en tjänst som skapar Svefakturor åt dig för att sedan skicka vidare till kunden. Det finns flera systemtjänster på marknaden som har dessa lösningar. I de fakturaportaler (leverantörsportaler) som finns på marknaden erbjuds även det allra enklaste, som innebär att du som leverantör matar in fakturauppgifterna på webben och sedan sänds de till mottagaren av fakturan.

På den så kallade Vita listan finns publicerat de lösningar som har funktionalitet för att ta emot respektive skicka Svefakturor. Det finns fler på marknaden, men de som är publicerade här har genomgått en verifieringsprocess som visar att de följer Svefaktura-standarden. Vita listan

Mot bakgrund av den nya lagen om e-fakturering till följd av offentlig upphandling kommer fokus framöver att ligga på användning av PEPPOL BIS Billing 3-fakturan, även om kommuner, regioner och myndigheter kan överenskomma om annan standard och då avses Svefaktura eller SFTI Fulltextfaktura. Skälet till att denna möjlighet gavs i lagen var att befintliga flöden inte skulle behöva påverkas av att en ny standard rekommenderas.

SFTI fulltextfaktura

Fulltextfakturan är baserad på det tekniska formatet EDIFACT. Den kan användas separat eller som en del av affärsprocessen SFTI/ESAP 6.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.