15 februari 2016
Prenumerera på SFTI

Enkel e-handel

Excelkatalog och mailade order

Det enklaste sättet av e-handel som du som leverantörer kan klara av är att skapa en priskatalog i Excel, där avtalade artiklar läggs in och sedan läses Excelfilen in som en priskatalog i e-handelstjänsten. När beställningar görs skickas de som mailade order till en e-postadress hos er. Du kan därefter skickar ett ordersvar tillbaka via mail och direkt till beställaren. När du ska fakturera, ska det skickas en elektronisk faktura i Svefaktura format eller att du använder en leverantörsportal för ändamålet. Se mer nedan om hur du skapar Svefaktura respektive hur du använder leverantörsportal.

Leverantörsportal

En leverantörsportal är ett webbaserat gränssnitt för varu-/tjänsteleverantör som inte har eget systemstöd för utbyte av elektroniska dokument. Här erbjuds gränssnitt för hantering av produktkataloger, beställningar och fakturor. Många organisationer erbjuder sedan tidigare sina avtalsleverantörer en leverantörsportallösning för att skapa exempelvis Svefakturor. Det brukar inte vara några kostnader för att använda leverantörsportalen för leverantören utan det är kunden som tillhandahåller den åt sina leverantörer. Om du som leverantör inte har en e-handel lösning så kan detta var ett bra sätt att starta med när du ska skapa kataloger, ta emot beställningar och skapa fakturor. Notera att du givetvis kan kombinera en leverantörsportal med att du sedan tidigare redan n skickar Svefakturor från ditt eget system.

Nackdelen med ovanstående lösningar är att du som leverantör måste göra en del manuellt arbete, men fördelen är att du kan tillgodose era kunders krav och önskemål om att etablera e-handelsprocesser.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.