20 juni 2017
Prenumerera på SFTI

E-handel i offentlig sektor

Införandet av e-handel inom offentliga sektorn sker fortlöpande. Det finns kommuner och landsting som infört detta sedan slutet av 1990-talet. Nu arbetar hela offentliga sektorn med införandet av e-handel och från 1 juli 2014 ska alla myndigheter införa e-handel.

E-fakturering är mycket vanligt i offentliga sektorn. Idag är stor del av de fakturor som skickas inom offentliga sektorn och från deras leverantörer elektroniska. Sedan den 1 juli 2008 hanterar alla statliga myndigheter inkommande och utgående fakturor elektroniskt efter ett regeringsbeslut.

Läs mer om myndigheternas införande av e-handel och e-faktura www.esv.se/e-handel.

Upphandlingsmyndigheten arbetar med att främja införandet av elektronisk offentlig upphandling, www.upphandlingsmyndigheten.se.

När det gäller införandet av e-handel i kommuner och landsting hänvisas till en enkät från 2016/17.

Enkät, (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!