15 februari 2016
Prenumerera på SFTI

Mål och syfte

Syftet med e-handel är att skapa en effektiv inköps- och fakturahanteringsprocess.

Det ger förutsättningar för ökad köptrohet mot ingångna ramavtal och därmed en styrning av inköpen mot rätt leverantör och rätt priser. Med IT som stöd kan man lättare synliggöra avtal och detta skapar även ökad prismedvetenhet.

Leverantörens fördelar är bland annat att få in order/beställningar elektroniskt och dessa kan kopplas till egna order-, lager och faktureringssystem (OLF) för effektiv hantering. Genom den elektroniska faktureringen erhålls ofta snabbare betalning.

I IT-stödet kan man sedan göra beställningar av varor eller tjänster. En elektronisk faktura mottas därefter och den stäms av mot beställningen. Fakturaprocessen blir effektivare och snabbare, något som även är en stor fördel för leverantörerna. Vidare erhålls statistik över gjorda inköp, vilket underlättar för uppföljning och för att förbereda nästa upphandling.

E-handel innebär att man förändrar arbetssätt och processer för att nå vinsterna med inköpsstyrning och effektivitet mer mera som angetts ovan.

E-fakturering är en enklare form av e-handel där enbart fakturan utbyts elektroniskt, medan övriga delar av affärsprocessen hanteras på traditionellt sätt. E-fakturering innebär därför begränsade möjligheter till inköpsstyrning men skapar ändå en rationellare fakturahanteringsprocess.

Vid införande av e-handel finns det anledning att redan vid upphandlingen av varor och tjänster ta ställning till vissa frågor. Det kan gälla att avtala om avropsdagens/beställningsdagens pris och ej leveransdagens pris ska gälla, då detta är en förutsättning för att matcha en faktura mot avropet/beställningen.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!