15 april 2019
Prenumerera på SFTI

E-kataloger och e-upphandling

Frågorna är aktuella särskilt utifrån reglerna om elektroniskt förfararande i anslutning till angivande av anbud, e-kataloger m.m. i de nya upphandlingsdirektiven.

Arbetsgruppen har tdigare gått igenom vilken information som är nödvändig för en e-katalog i upphandlingsfasen som en "kärna". Denna ska sedan kunna byggas på med mer information i beställningsfasen. Arbetsgruppen kommer att fortsätta med standardförslag kring de olika upphandlingsförfarandena.

Arbetsgruppen utgör även svensk referensgrupp för de som deltar inom den europeiska standardiseringsorganisationen CEN, kring public e-procurement. En e-katalog för upphandlingsfasen, är en av frågorna som hanteras just nu i CEN TC440 och det är därför lämpligt med parallellt arbete i Sverige. Just nu ligger arbetet i TC 440 på is. Däremot sker arbete i andra fora. Just nu finns en remiss om PreAward Catalogue fån DIFI. Remissmöte äger rum den 11 december.

Nästa möte

Nästa möte är den 11 december 2018. Se bifogad inbjudan.

Finns intresse att ansluta till arbetsgruppen, vänligen kontakta Kerstin Wiss Holmdahl.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!