5 december 2019
Prenumerera på SFTI

Utomlänsfakturering

Hittills har e-handel och e-fakturering bedrivits huvudsakligen mellan offentliga köpare och deras varu- och tjänsteleverantörer. Det finns dock behov av att även kommuner och landsting/regioner ska kunna fakturera varandra. Först ut är utomlänsfakturering.

En arbetsgrupp med företrädare för ett antal landsting och regioner bildades för fakturering av vård mellan landsting och regioner. Arbetet inleddes med att definiera vilken information som behövde utbytas digitalt som fakturaunderlag i en XML-fil.

Det finns nu en filspecifikation som utarbetats av arbetsgruppen där det tydligt framgår vilka uppgifter som är nödvändiga vid fakturering. Eftersom det var ett uttalat önskemål från ekonomidirektörerna att även få mer information kring vårdtillfällena för att möjliggöra uppföljning av utförd vård togs även sådan information med. Eftersom det idag från juridisk synvinkel dock saknas rättsliga förutsättningar för att utbyta informationen för just verksamhetsuppföljning, är nu fokus att man börjar med att utbyta enbart den information som behövs för fakturagranskning.

Innehållet i fakturaunderlaget för utomlänsvård är bestämt och beslutat efter möte med ekonomidirektörerna den 18 september 2016.

Vi publicerar nu arbetsdokumentet, som är så pass färdigt att vi kan publicera det i syfte att landsting/regioner ska kunna börja utveckla system för att sända respektive ta emot  meddelandet. Kommunikationen mellan landsting och regioner sker via Ineras tjänsteplattform.

Under början av 2016 bedrevs arbete med att ta fram ett xml-schema för meddelandet och en handledning som också anger koppling mellan Fakturaunderlaget och fakturor.

Pilottester har ägt rum under 2017 för att sända ut och ta emot fakturaunderlaget. Efter att dessa nu är klara har Tjänstekontraktsbeskrivningen (TKB) publicerats, se www.inera.se

Fakturaunderlaget (PDF, nytt fönster)

Förutom arbetsgruppen finns ett nätverk för utomlänsfakturering.

Nästa möte

Nästa möte i nätverket äger rum den 2 maj 2019.

Finns intresse att ansluta till arbetsgruppen eller nätverket, vänligen kontakta:
Kerstin Wiss Holmdahl.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!