StartsidaSpecifikationerE-kommunikationsavtal

E-kommunikationsavtal

Avtal om elektronisk kommunikation reglerar formerna för det elektroniska informationsutbytet såsom vilka meddelanden och affärsprocesser som ska stödjas.

Där reglerar också frågor kring säkerhet och ansvarsövergångar.

SFTI rekommenderar Nätverket för Elektroniska Affärers (NEA) framtagna standardavtal E-kommunikationsavtal 2007 med tillhörande teknisk bilaga. Detta avtal kallades tidigare för EDI-avtal, men vid uppdatering av avtalet 2007 byttes namnet.

E-kommunikationsavtalet med tillhörande allmänna bestämmelser och mall för teknisk bilaga finns tillgängligt via NEA:s webbbplats.

NEA:s E-kommunikationsavtal