StartsidaSpecifikationerPeriodisk och orderlös fakturering

Periodisk och orderlös fakturering

Periodisk och orderlös fakturering ger möjligheter att effektivisera fakturahanteringen då det inte finns någon beställning som exempelvis för hyror, energi, telefoni och liknande.

Periodisk fakturering Scenario 9.1 används för handel med produkter och/eller tjänster som baseras på uppmätt förbrukning och faktureras periodiskt. Det kan till exempel röra sig om förbrukning av el, vatten eller telefonitjänster.

Orderlös fakturering Scenario 9.2 används för till exempel hyror, tomträttsavgälder, prenumeration och liknande kontraktsformer. Ingen order utförs, utan artikeln, objektet och/eller tjänsten faktureras enligt avtal och prislista.

För en övergripande presentation av affärsprocesser avseende periodisk fakturering, se beskrivningen under fliken "Om e-handel" i toppnavigeringen. Inom detta område finns både periodisk fakturering scenario 9.1 och orderlös fakturering scenario 9.2.

Periodisk fakturering scenario 9.1 och Orderlös fakturering scenario 9.2 rekommenderas av SFTI sedan 1997. I nedanstående tabell redovisas den senaste versionen samt tidigare versioner som är giltiga. Versioner som inte upptas i tabellen rekommenderas inte av SFTI längre.

 

Affärsprocess

Senaste version

Övriga giltiga versioner

Periodisk fakturering
Scenario 9.1

2.5

2.3, 2.4

Orderlös fakturering
Scenario 9.2

2.3

2.2

Specifikationerna och handledning finns i sin helhet för denna affärsprocess hos GS1 Sweden som är utgivare av standarden. GS1 benämner numera dessa för ESAP istället för scenario. Se underliggande sidor via vänsternavigeringen där länkar finns till specifikationerna för de båda varianterna.

Observera att informationen på GS1:s webbplats i vissa avseenden kan innehålla specifikationer som inte rekommenderats av SFTI. Inom SFTI rekommenderar vi enbart EDIFACT-versionerna av denna affärsprocess, alltså inte versionen i form av GS1 XML.

Handledning och specifikationer

Specifikationerna och handledning finns i sin helhet för denna affärsprocess hos GS1 Sweden som är utgivare av standarden. Se nedanstående länk till deras webbplats:

GS1 Sweden