StartsidaSpecifikationerSvefaktura

Svefaktura

Inom ramen för SFTI Svehandel rekommenderar SFTI två alternativa elektroniska format för fakturor och kreditnotor

De två formaten är helt jämförbara funktionellt sett men Svefaktura BIS 5A 2.0 innefattar fler specialiserade uppgifter.

 

Svefaktura BIS 5A 2.0

Svefaktura BIS 5A 2.0 är en profil som består av separata elektroniska format för transaktionerna faktura och kreditnota, båda med leverantören eller dennes ombud som utställare. De kan användas för all slags leverantörsutställd fakturering, för både varor och tjänster. Transaktionerna kan beskrivas genom såväl text i fri form som med partsidentifiering och med artikelsystematik. Det rekommenderas dock att all kodifiering kompletteras med motsvarande klartext så att varje transaktion är fullt ut självförklarande.

Specifikation och andra detaljer om Svefaktura BIS 5A 2.0 nås via länken i vänsternavigeringen på denna sida.

Faktorer att beakta inför val av Svefaktura BIS 5A 2.0 för elektronisk utväxling:

Svefaktura BIS 5A 2.0 fastställdes som SFTI den 20 februari 2014 vilket innebär att det kan dröja några månader innan lösningar finns på plats i systemen hos användare. Specifikationen har utvecklats i ett europeiskt projekt varför den bör vara lätt att använda vid gränsöverskridande fakturering. Genom ett rikare innehåll minskar behovet av att placera många uppgifter som fri text vilket ger bättre möjligheter till maskinell behandling.  

 

Svefaktura 1.0 - SFTI:s enkla faktura

Svefaktura beskriver formatet för en fristående transaktion som kan användas för såväl (leverantörsutställd) faktura som kreditnota. Både varor och tjänster hanteras. Antalet uppgiftstyper är begränsat, alla vanliga uppgifter samt parts- och artikeluppgifter har definierade fält men i övrigt används fri text.

Specifikationer och handledning för SFTI:s enkla Svefaktura nås via länken i vänsternavigeringen på denna sida.

Faktorer att beakta inför val av Svefaktura 1.0 för elektronisk utväxling:

Svefaktura är det äldsta av SFTI XML-meddelanden, det antogs redan 2004 och har sedan behållits i oförändrat skick. Det innebär att Svefaktura är ett väletablerat format, brett implementerat in många branscher vilket kan underlätta vid uppstart av nya relationer. Den begränsade mängden uppgifter kan göra det enklare att komma igång för mindre leverantörer, men samtidigt kan det upplevas som en begränsning att många uppgifter måste samsas i ett fåtal fält för fri text. Hjälpmedel och stödfunktioner är väl utbyggda för Svefaktura.

 

Användning i SFTI affärsprocesser 

Meddelandena för Svefaktura ingår i SFTI Svehandel som bildar en ram av löst sammansatta transaktioner som kan användas för att stegvis bygga en affärsprocess med XML-teknologi som grund. Övriga meddelanden är Svekatalog, Sveorder, Sveleveransavisering och Svefaktura. Det är möjligt att implementera transaktionerna i valfri ordning.