28 januari 2015
Prenumerera på SFTI

Beställningsprocess SFTI/ESAP6

SFTI rekommenderar standarder för beställningar i inköpssystem, dels under beställningsprocess SFTI/ESAP 6 dels under SFTI Svehandel.

De inköpssystem som finns på marknaden för offentlig sektor har idag stöd för meddelanden i båda dessa beställningsprocesser. Här finns information om beställningsprocessen SFTI/ESAP 6. För SFTI Svehandel se mer information under den fliken. Med beställningar i inköpssystem avses att allt informationsutbyte är elektroniskt.

Det finns i inköpssystemet pris- och artikelinformation och beställningar/avrop görs i systemet. Det finns vidare avropsvar, leveransavisering och slutligen faktura som utväxlas.

Processen eftersträvar att nå långt i automatisering för båda parter. Denna affärsprocess passar bra då köparen har frekvent handel i större volymer (många avrop med varje enskild leverantör). Artiklar och priser måste kunna utbytas på ett strukturerat sätt. Affärsprocessen SFTI/ESAP 6 är vanlig vid inköp av livsmedel, kemitekniskt material, sjukvård och dentalartiklar, data och tillbehör m.m. I inköpssystem finns ofta möjlighet att även göra beställningar på leverantörs webbplats. För mer information om detta se under fliken Webb, telefon och hämtköp samt varukorg/punsch-out.

Den beställningsprocess som beskrivs nedan benämns SFTI/ESAP 6.1 ( SFTI/ESAP 6.3 om leveransavisering används).

SFTI:s rekommendation av SFTI/ESAP 6 innefattar de tre senaste versionerna av GS1:s ESAP 6. Det är version 2.9, 2.8 samt 2.7. (se även under fliken Rekommendationer längst ner i navigeringen till höger, där det finns en sammanställning av rekommenderade versioner ).

Specifikationer och handledning

Specifikationerna finns publicerade under Version 2.9, 2.8 samt 2.7. Under varje flik finns en beskrivning över de olika specifikationerna, d.v.s.

  • Affärsdokumentspecifikation (ADS)
  • Översikt
  • Meddelandespecifikation (MS) samt ändringshistorik

En handledning för ESAP 6 finns som beskriver hur affärsdokumentationen ska användas i affärsprocessen.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!