1 september 2018
Prenumerera på SFTI

Beställningsprocess SFTI Svehandel

SFTI Svehandel är ett samlingsnamn för en av de beställningsprocesser som rekommenderas inom SFTI. SFTI Svehandel ger en möjlighet till en helt elektronisk beställningsprocess från hantering av katalog eller prislista till och med en faktura.

SFTI Svehandel syftar till att ge möjligheter till ett helt elektroniskt flöde för e-handel. Informationsutbytet av pris- och artikelinformation, order med ordersvar, leveransavisering och faktura är elektroniskt. Denna process eftersträvar att kunna nå långt i automatisering för båda parter. Köparen ges möjlighet att styra inköpsmönster och avtalsanvändning.

Varje meddelande kan användas även helt fristående och man kan på så vis successivt gå från en manuell till en mer automatiserad hantering med respektive leverantör.

Användningsområde

Den kompletta affärsprocessen passar bra då köparen har frekvent handel i större volymer (många order med varje enskild leverantör). Artiklar och priser måste kunna utbytas på ett strukturerat sätt. Kan exempelvis användas vid inköp av livsmedel, kemtekniskt material, sjukvårds- och dentalartiklar, data och tillbehör med mera.

I relationer där bara en mindre mängd information behöver utbytas kan parterna överenskomma om att använda en mindre del av meddelandena, exempelvis Sveorder och Svefaktura. Det kan användas även vid beställning av olika slag av tjänster. Det nya formatet PEPPOL BIS Billing 3.0 är speciellt genom att köpare i offentlig sektor enligt lagkrav måste kunna ta emot e-fakturor enligt formatet från och med 1 april 2019, samtidigt blir kravet att leverantörer till dessa måste fakturera elektroniskt, enligt PEPPOL BIS Billing eller annat avtalat format.

Flertalet meddelanden inom SFTI Svehandel är inom ramen för OpenPEPPOL[1], vilket öppnar upp för gränsöverskridande handel.

Affärsnytta

Exempel på nyttoeffekter är:

 •  Ökad ramavtalstrohet
 •  Ökad prismedvetenhet
 •  Automatisk fakturamatchning
 •  Förkontering redan vid order
 •  Snabbare fakturahantering
 •  Ökad ekonomisk styrning av inköp
 •  Ökad statistik och uppföljning
 •  Mer underlag inför nya upphandlingar
 •  Frigjord tid för andra uppgifter
 •  Miljövänligt
 •  Ökade förutsättningar för gränsöverskridande handel

Förutsättningar och teknik

SFTI Svehandel bygger på grundstandarden XML och OASIS Universal Business Language (UBL). För Svekatalog 1.0 finns (inom ramen för BAS) även exempel i cellstrukturerat format (Excel).

Som jämförelse är motsvarande affärprocess ”Avrop mot ramavtal, SFTI/ESAP scenario 6”, som är framtagen i samarbete med GS1 Sweden, EDIFACT-baserade.

XML anses generellt sett vara en enklare teknik att använda i jämförelse med EDIFACT.

Meddelanden som innefattas i Svehandel och mer information

De olika meddelanden som ingår i SFTI Svehandel nås via länkarna i höger spalt.

_________________________

[1] OpenPEPPOL är en permanent förvaltningsorganisation som ska tillvarata och vidareutveckla PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) som nätverk och plattform för elektronisk handel och upphandling mellan och inom EU:s medlemsstater. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) innehar både rollen som PEPPOL-myndighet i Sverige och som medlem i OpenPEPPOL. www.peppol.eu

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!