15 februari 2016
Prenumerera på SFTI

Jämförelse nordiska e-fakturor

Jämförelse mellan de nordiska e-fakturaformaten.

Under vintern har SFTI deltagit i ett samarbetsprojekt med Danska Digitaliseringsstyrelsen och Norska Direktoratet for forvaltning og IKT med syfte att skapa en mappning av de affärstermer för e-faktura som dokumenterats inom CEN WS BII. Formaten som har mappats är Svefaktura, OIOUBL (DK) och EHF (NO).

Resultatet av projektet är en rapport som kan användas för att få en djupare förståelse för de olika formatens likheter och skillnader. Den kan användas som stöd vid framtagning av konverteringsrutiner och på sikt även fungera som input i strävan efter en gemensam syntax.

Rapport - Mapping of CENBII2 Core Invoice Requirement Model towards national e-invoice formats (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!