5 februari 2015
Prenumerera på SFTI

Svekatalog

SFTI Svekatalog är en enkel produktkatalog, som kan ligga till grund för beställningar av varor och tjänster.

Svekatalog ingår i konceptet SFTI Svehandel tillsammans med Sveorder inkl. ordersvar, Sveleveransavisering och Svefaktura vilket ger möjlighet till mer integrerad e-handel men med användning av det enklare XML-formatet.

Svekatalog kan användas fristående men även som en del i integrerad e-handel inom SFTI Svehandel eller SFTI/ESAP 6 och 9

Svekatalog finns i två version. Dels Svekatalog 1.0 som har ett bas-innehåll och ett utökat innehåll. Bas-innehållet som innehåller den allra nödvändigaste informationen som kan behövas för en beställning, men kan byggas på med ett utökat innehåll. Den andra versionen är Svekatalog 2.0, som är en produktkatalog som är mer omfattande än Svekatalog 1.0.

Användningsområde

Svekatalog passar bra i affärsrelationer oavsett om man har en mindre mängd artiklar, eller vid mer omfattande mängd artiklar. Svekatalogen kan utgöra bas för beställningar av både varor och tjänster.

Beställningen görs med användning av Sveorder, en transaktion inom SFTI Svehandel, men kan även användas i SFTI:s affärsprocesser Avrop mot produktkatalog, SFTI/ESAP 6 eller Orderlös respektive Periodisk fakturering, SFTI/ESP 9.

Affärsnytta

Exempel på nyttoeffekten är:

  • Mer struktur i inköpsprocessen
  • Ökad statistik och uppföljning med strukturerad artikelinformation
  • Bättre underlag inför nya upphandlingar
  • Frigjord tid för andra uppgifter
  • Miljövänligt

Förutsättningar och teknik

Svekatalog bygger på grundstandarden XML och OASIS Universal Business Language (UBL). För Svekatalog 1.0 finns (inom ramen för BAS) även exempel i cellstrukturerat format (Excel).

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.