1 september 2018
Prenumerera på SFTI

Sveleveransavisering

SFTI rekommenderar sedan september 2013 SFTI Sveleveransavisering. I februari 2014 ändrades namnet på meddelandet till Sveleveransavisering BIS 30A 1.0.

Svelevaransavisering BIS 30A 1.0 ingår i konceptet SFTI Svehandel tillsammans med Svekatalog, Sveorder inkl. ordersvar och Svefaktura vilket ger möjlighet till mer integrerad e-handel men med användning av det enklare XML-formatet.

Sveleveransavisering BIS 30A 1.0 kan användas fristående men även som en del i integrerad e-handel inom SFTI Svehandel eller SFTI/ESAP 6 och 9.

Användningsområde

Sveleveransavisering BIS 30A 1.0 passar både för mindre volymer och för mer omfattande volymer. Den kan även användas lättare för gränsöverskridande handel.

Affärsnytta

Exempel på nyttoeffekter är

 • Mer struktur i inköpsprocessen
 • Möjlighet till fakturamatchning av gjord leverans
 • Ökad effektivitet vi inleveransregistrering
 • Frigjord tid för andra uppgifter
 • Miljövänligt 

Förutsättningar och teknik

Sveleveransavisering BIS 30A 1.0 bygger på grundstandarden XML och OASIS Universal Business Language.

Sveleveransavisering

Inom ramen för SFTI Svehandel rekommenderar SFTI ett elektroniskt format för leveransavisering

Sveleveransavisering BIS 30A 1.0 

Sveleveransavisering BIS 30A 1.0 är ett meddelande som sänds av leverantör för att avisera leveranser. Meddelandet kan användas som en del i affärsprocessen där övriga meddelanden inom SFTI Svehandel används. Men meddelandet kan även användas i SFTI:s affärsprocess Avrop mot produktkatalog SFTI/ESAP 6 och Orderlös fakturering SFTI/ESAP 9 eller helt fristående.

Detta innebär att det nu finns en hel affärsprocess, baserad på den standard som tagits fram i det europeiska samarbetet i CEN, dess workshop CEB/BII. Det är Svekatalog, Sveorder, Sveleveransavisering och Svefaktura. Sveleveransavisering BIS 30A 1.0 fastställdes som SFTI den 16 september 2013.

Dokumentation och meddelandespecifikationer som publiceras här är samma dokumentation som tagits fram inom ramen för Open PEPPOL[1] och benämns "PEPPOL BIS 30A - DespatchAdvice". Denna PEPPOL BIS baseras på CEN WS/BII2 Profile "Profile BII30 Dispatch Only" Notera att man som företag/organisation inte måste vara ansluten till PEPPOL för att använda meddelandet Sveleveransavisering.

Dokumentationen till Sveleveransavisering BIS 30A 1.0 består av

PEPPOL BIS 30A DespatchAdvice 1.0
 (Huvuddokumentet, som är på engelska)

Detta dokument innehåller följande avsnitt

 • Introduktion till OpenPEPPOL och BIS
 • Referenser
 • Dokument historik
 • Principer och förutsättningar
 • Processer och typiska scenarior
 • Kodlistor
 • Detaljbeskrivning av utvalda delar av meddelandet
 • Affärsregler
 • Meddelandespecifikation

Specifikation PEPPOL BIS 30A Despatch Advice 1.0 (öppnas i nytt fönster)

Appendix A - Use Case Test Files

Appendix B - Conformance Statement Despatch Advice

 (dokument som visar hur specifikation förhåller sig till CEN/BII på engelska)

Appendix B – Conformance Statement Despatch Advice

Handledning

Svensk handledning till Sveleveransavisering BIS 30A 1.0 är under framtagning.

Sveleveransavisering Underbilaga kan användas som stödjande dokument vid avtal. Sveleveransavisering BIS 30A 1.0 finns inte i en basversion.

Verifieringsstöd

SFTI har tagit fram en webbaserad verifieringstjänst för Sveleveransavisering.

Sveleveransavisering BIS 30A 1.0 som en del i SFTI/ESAP 6 och SFTI/ESAP 9

Sveleveransavisering BIS 30A 1.0 är innehållsmässigt mycket lik Leveransavisering i affärsprocesserna SFTI/ESAP 6 och SFTI/ESAP 9. Några detaljer som skiljer

 • Avvikelse mot order/orderbekräftelse och rest redovisas genom att ange "Kvantitet kvar att leverera" för orderraden. Det mottagande systemet kan genom att jämföra bekräftad kvantitet med totalt levererad kvantitet plus denna uppgift få fram eventuell avvikelse eller rest. 
 • Endast en av termerna "Levererad kvantitet" och "Levererad mängd" kan anges.
 • I Sveleveransavisering BIS 30A 1.0 finns ett antal nya termer, som bör undvikas om man önskar ersätta DESADV i SFTI/ESAP 6 och SFTI/ESAP 9 och kunden inte har något system för att hantera de nya termerna. 
 • Kollits volym
 • Tillverkningsdatum
 • Fritext (note) på huvud och rad
 • Kontaktuppgifter på leverantör och köpare
 • Leveransperiod (i DESADV används bara ett datum)
 • Uppgift om Transportör  
 • Uppgift om fordonet
 • Farligt gods information 

Sveleveransavisering BIS 30A 1.0 som en del i samordnad varudistribution

Sveleveransavisering BIS 30A 1.0 kan användas i syfte att underlätta processen vid samordnad varudistribution. Meddelandet ersätter då motsvarande meddelande inom SFTI/ESAP, 6.3.2 Leveransavisering. Se vidare på sida med specifikation samordnad varudistribution.

__________________________________

[1] OpenPEPPOL är en permanent förvaltningsorganisation som ska tillvarata och vidareutveckla PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) som nätverk och plattform för elektronisk handel och upphandling mellan och inom EU:s medlemsstater. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) innehar både rollen som PEPPOL-myndighet i Sverige och som medlem i OpenPEPPOL.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.