18 maj 2016
Prenumerera på SFTI

Konverteringsguide SFTI/ESAP - Svehandel

Dokumenten kan användas som vägledning för konvertering mellan SFTI/ESAP och Svehandel.

Fulltextfaktura

Konverteringsguide för Fulltextfaktura - Svefaktura 1.0

Övriga mappningsdokument

Mappningsdokumenten är framtagna not SFTI/ESAP 6 v2.8 och kommer att justeras mot v 2.9 efter godkännande i SFTI Beredningsgrupp.

Exempel

Exempelfiler saknas för denna guide.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.