19 februari 2015
Prenumerera på SFTI

E-kommunikationsavtal

Det är viktigt att köpare och leverantör kommer överens om hur utväxlingen av elektroniska meddelanden ska gå till.

Avtal om elektronisk kommunikation reglerar formerna för det elektroniska informationsutbytet, och det omfattar vilka meddelanden och affärsprocesser som ska stödjas. Där reglerar också frågor kring säkerhet och ansvarsövergångar.

Inom SFTI rekommenderas därför ett e-kommunikationsavtal. Det är Nätverket för Elektroniska Affärers (NEA) framtagna standardavtal E-kommunikationsavtal 2007 med tillhörande teknisk bilaga. Detta avtal kallades tidigare för EDI-avtal, men vid uppdatering av avtalet 2007 byttes namnet.

För underbilagor hänvisas till rubriken ”Standarder” och fliken Beställningsprocess SFTI/ESAP 6.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!