12 december 2014
Prenumerera på SFTI

Identifiering och klassificeringar

Vid elektronisk handel är det en fördel att kunna använda strukturerad information och koder för att underlätta hanteringen i processen.

Många gånger kan detta minska antalet fel och öka automatiseringsgraden i processen.

Här beskriver vi de mest centrala identifieringarna och klassificeringarna som används vid e-handel:

  • Partsinformation
  • Artikelnummer
  • Produktklassificering

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!