3 maj 2019
Prenumerera på SFTI

Dosavisering slutenvårdsdos

Meddelandet användas av leverantören för att informera om innehåll per dos vid leverans av slutenvårdsdoser/patientindividuella doser (pid).

Meddelandet innehåller detaljerad information om varje tillverkad dos.

I meddelandet finns referenser som möjliggör inläsning och matchning till den ordination i journalsystemet där man hämtat informationen om tillverkning av dosen. Meddelandet innehåller även referens till den identitet som finns tryckt på respektive dospåsen i form av en 2D-kod.

Meddelandet är i XML-format enligt OASIS UBL-standard och följer OpenPEPPOL:s regelverk för meddelande i UBL 2.1-format. Det betyder att meddelandet i framtiden skulle kunna godkännas av OpenPEPPOL och sändas via PEPPOL:s infrastruktur.

Specifikationer

Slutenvårdsdosavisering Schema (ZIP, nytt fönster)

Slutenvårdsdosavisering Schema Guideline och specifikation (ZIP, nytt fönster)

Exempel

Slutenvårdsdosavisering exempel (ZIP, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!