24 juni 2019
Prenumerera på SFTI

Syntaxbindning

Rekommenderad syntaxbindning

SFTI rekommenderar syntaxbindningen UBL 2.1, som är den syntaxbindning som PEPPOL BIS Billing 3 primärt har anpassats för.

Du kan ladda ned XSD-schema för UBL 2.1 som ZIP-fil. Efter uppackningen hittar du faktura (UBL-Invoice-2.1.xsd) och kreditnota (UBL-CreditNote-2.1.xsd) i mappen xsd/maindoc/.

  • För faktura utgå från: urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2
  • För kreditnota utgå från: urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CreditNote-2

Det finns numera också en UBL 2.2, men den har ännu inte värderats enligt valideringsreglerna i BIS Billing 3.

XSD-schema för UBL 2.1 (ZIP, nytt fönster)

Alternativ syntaxbindning

Det finns även en alternativ syntaxbindning för PEPPOL BIS Billing 3, till UN/CEFACT XML Cross Industry Invoice (CII) D16B. Formatet har förberetts mot bakgrund av att vissa användargrupper i utvecklingsarbetet argumenterat för alternativet, men det är i dag få som kan hantera det.

SFTI planerar inte ta fram några stödtjänster för CII utan hänvisar i stället till
UBL-mappningen. Köpare i offentlig sektor behöver dock säkerställa att de kan ta emot fakturor i CII-formatet från 1 april 2019, i de fall leverantör kräver det. Det framgår av lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling.

Mappningsdokument mellan CII och UBL (Github)

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!