13 juni 2019
Prenumerera på SFTI

PEPPOL Punch Out 1.0

PEPPOL Punch Out används när köparen ska hitta och välja ut eller konfigurera artiklar via leverantörens webbutik, men göra själva beställningen i inköpssystemet.

De som ännu inte implementerat detta meddelande bör så långt det är möjligt överväga att implementera den senaste rekommenderade versionen.

I vissa fall kan det vara olämpligt eller omöjligt för leverantören att sända en prislista eller priskatalog för inläsning i köparens inköpssystem. Det kan till exempel vara om katalogen är mycket stor, förändras ofta eller om köparen behöver stöd i en webbutik för att välja rätt artiklar eller skapa en sammansatt produkt.

PEPPOL Punch Out används i stället för att beställa via lokalt inläst prislista. Köparen loggas automatiskt in i leverantörens webbutik och placerar artiklar i en varukorg. När man är klar hämtas varukorgen automatiskt hem i realtid till inköpssystemet. Det kallas ”punch out” och innebär att beställningen inte genomförs i webbutiken utan i inköpssystemet.

PEPPOL Punch Out-meddelandet innehåller information om de valda artiklarna, till exempel pris och kvantitet. Informationen används som underlag för att senare skapa en order/beställning som sänds till leverantören enligt överenskommet format, till exempel Sveorder BIS 28A 1.0 med ordersvar.

Om köparen ska beställa direkt från leverantörens webbutik rekommenderar SFTI att man i stället använder PEPPOL BIS 42A Order Agreement 1.0.

Förutsättningar och teknik

Leverantören ska ha en webbutik som tillåter att köparen loggar in och identifieras. Vid utloggning ska varukorgen kunna skapas och struktureras enligt specifikationen för PEPPOL Punch Out. Köparen ska kunna ta emot och hantera information som struktureras enligt samma specifikation.

För den tekniska uppkopplingen och överföringen av meddelande (punch out) rekommenderas PEPPOL Punch Out Login & Transmission Specification version 1.0.

Dokumentation

Dokumentation PEPPOL BIS 18A Punch Out (Github)

Exempel

Saknas.

Svensk handledning

Handledning PEPPOL Punch Out

Läs vidare

SFTI:s verifieringstjänst för PEPPOL Punch Out

PEPPOL Punch Out Login & Transmission


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!