16 april 2019
Prenumerera på SFTI

Svefaktura BIS 5A 2.0

Svefaktura BIS 5A 2.0 används av leverantören för att fakturera en genomförd leverans samt för att sända en kreditnota. Det senare meddelandet ska användas vid rättelse av en tidigare utställd faktura. Om ni inte redan e-fakturerar och ska införa e-faktura i organisationen bör ni i stället börja använda PEPPOL BIS Billing 3.

Svefaktura BIS 5A 2.0 är en direkt tillämpning av PEPPOL BIS 5A Billing 2.0, utan modifieringar. Specifikationerna är identiska med de som tagit fram inom ramen för OpenPEPPOL. XML-schema för PEPPOL BIS 5A Billing 2.0 är UBL 2.1. SFTI förutsätter att både köparens och leverantörens it-system kan hantera både faktura och kreditnota elektroniskt, i enlighet med PEPPOL BIS 5A Billing 2.0.

Notera att OpenPEPPOL även har en reducerad specifikation som heter PEPPOL BIS 4A Invoice Only 2.0. Den innefattar endast en faktura med samma innehåll som fakturadelen i PEPPOL BIS 5A Billing 2.0. Därför är dokumentationen uppdelad i två delar, där BIS 4A beskriver faktura medan BIS 5A beskriver kreditnota – med hänvisning till BIS 4A för fakturan. Man behöver därför läsa båda dokumentationerna vid implementeringen.

Fakturainnehållet i de två specifikationerna är identiskt, men observera att BIS 5A använder andra identifierande begrepp (ProfilID och CustomizationID) för fakturaformatet jämfört med BIS 4A.

Dokumentation

PEPPOL BIS 4A Invoice Only 2.0 (Github)

PEPPOL BIS 5A Billing 2.0 (Github)

Beskrivning av UBL 2.1 (PDF, nytt fönster)

XML-schema för UBL 2.1 (ZIP, nytt fönster)

Faktura (UBL-Invoice-2.1.xsd) och kreditnota (UBL-CreditNote-2.1.xsd) ligger i mappen xsd/maindoc/

  • För faktura utgå från: urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2
  • För kreditnota utgå från: urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CreditNote-2

Exempel

Exempelfiler för de "use cases" som finns dokumenterade i PEPPOL BIS 5A Billing 2.0 (ZIP, nytt fönster)

Exempel på maximalt innehåll i faktura och kreditnota 2018-02-02 (ZIP, nytt fönster)

Exempelsamling typfall (ZIP, nytt fönster)

Exempelsamling fakturautskrift (ref. Ekonomistyrningsverket/Kammarkollegiet) (ZIP, nytt fönster)

Svensk handledning

SFTI Handledning Svefaktura BIS 5A

Referensstilmall

Referensstilmall för Svefaktura BIS 5A 2.0 (ZIP, nytt fönster)

Valideringsartefakter

Valideringsartefakterna (Validation Artefacts) finns i OpenPEPPOL:s specifikationspaket BIS Specifications and Guidelines. Den aktuella versionen kallas Fall Release 2018 och är obligatorisk sedan 15 november 2018.

Observera att valideringsartefakterna publiceras i ett paket som omfattar samtliga PEPPOL BIS, det vill säga inte bara Svefaktura BIS 5A 2.0.

OpenPEPPOL BIS Specifications and Guidelines

Valideringsartefakterna kan fritt laddas ner från PEPPOL:s webbplats och byggas in i implementationer. SFTI föreslår att de används för att kontrollera att varje enskild faktura och kreditnota är korrekt innan den skickas.

Läs vidare

Verifieringstjänst för Svefaktura BIS 5A 2.0

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!