11 november 2019
Prenumerera på SFTI

Svekatalog 2.0

Svekatalog 2.0 används av leverantören för att sända listor över avtalat sortiment och priser för beställningar av varor och tjänster.

De som ännu inte implementerat detta meddelande bör så långt det är möjligt överväga att implementera den senaste rekommenderade versionen.

Svekatalog 2.0 används som en del i integrerad e-handel inom Svehandel och PEPPOL BIS, men kan även ersätta meddelandet Original- och ersättningssortiment- och prislista 6.1.1 inom SFTI ESAP 6.

Förutsättningar och teknik

Leverantörens prislista ska minst innehålla så mycket information som behövs för att köparen ska kunna beställa rätt artikel, med rätt förpackningsstorlek och till bästa pris. Leverantören kan även sända en ersättningsprislista (Replace) eller en ändringsprislista (Change) om artiklar utgår eller tillkommer, samt om det finns ny information om artiklarna. Även priserna kan ändras om avtalet tillåter det.

Svekatalog 2.0 baseras på den standard som tagits fram inom det europeiska samarbetet OpenPEPPOL, enligt specifikationen PEPPOL BIS 1A Catalogue v4.

I specifikationen PEPPOL BIS 1A Catalogue v4 ingår dels ett katalogmeddelande, dels ett obligatoriskt katalogsvarsmeddelande. Men SFTI har valt att inte rekommendera katalogsvarsmeddelandet för svenskt vidkommande. Svekatalog 2.0 baseras därför helt på PEPPOL BIS 1A Catalogue v4, men utan katalogsvarsmeddelandet.

Dokumentation

SFTI:s konverteringsguide från Svekatalog 1.0 till Svekatalog 2.0

Exempel

Exempelfil - artikel basic (XML, nytt fönster)

Exempelfil - artikel hierarki (XML, nytt fönster)

Svensk handledning

SFTI Handledning för Svekatalog 2.0

Läs vidare

SFTI:s verifieringstjänst för Svekatalog 2.0

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!