15 april 2019
Prenumerera på SFTI

Sveleveransavisering BIS 30A 1.0

Sveleveransavisering BIS 30A 1.0 används för att ta emot en avisering av leverans från leverantören, som en del i integrerad e-handel inom Svehandel och PEPPOL BIS.

De som ännu inte implementerat detta meddelande bör så långt det är möjligt överväga att implementera den senaste rekommenderade versionen.

Sveleveransavisering BIS 30A 1.0 sänds av leverantören för att avisera leveransen för en order efter att leverantören packat sina kollin. Aviseringen innehåller de artiklar i ordern som faktiskt levereras till köparen. Meddelandet kan även innehålla uppgifter om kollit, till exempel kolliidentitet, kollityp och bruttovikt. Med aviseringen får mottagaren information om levererad kvantitet som stöd för inleveransregistreringen.

Förutsättningar och teknik

Sveleveransavisering BIS 30A 1.0 är en direkt tillämpning av PEPPOL BIS 30A DespatchAdvice som baseras på standarden Profile BII30 Only.

Dokumentation

Dokumentation PEPPOL BIS 30A 1.0 DespatchAdvice (Github)

Exempel

Testfilerna utgör bilaga A till dokumentationen.

Testfiler Sveleveransavisering BIS 30A 1.0 (ZIP nytt fönster)

Svensk handledning

Kompletterande handledning på svenska saknas.

Läs vidare

Verifieringstjänst för Sveleveransavisering BIS 30A 1.0

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!