13 juni 2019
Prenumerera på SFTI

Sveorder BIS 28A 1.0 med ordersvar

Sveorder BIS 28A 1.0 med ordersvar används av köparen för att sända en order till leverantören och få tillbaka ett ordersvar från dem. Specifikationen innefattar både order- och ordersvarsmeddelande.

De som ännu inte implementerat detta meddelande bör så långt det är möjligt överväga att implementera den senaste rekommenderade versionen.

Sveorder BIS 28A 1.0 med ordersvar används som en del i integrerad e-handel inom Svehandel och PEPPOL BIS.

Ordermeddelandet kan avse både varor och tjänster. De kan beskrivas antingen genom text i fri form eller med artikelsystematik enligt en inläst katalog med unikt definierade artiklar.

Ordersvarsmeddelandet är obligatoriskt att använda i denna specifikation. Leverantören har möjlighet att acceptera eller avvisa ordern i sin helhet eller att acceptera ordern med gjorda ändringar.

Eftersom det går att beskriva artiklarna i text kan man använda Sveorder BIS 28A 1.0 med ordersvar även om definierade artiklar saknas i prislistan.

Förutsättningar och teknik

Sveorder BIS 28A 1.0 med ordersvar är en direkt tillämpning av PEPPOL BIS 28A Ordering.

Dokumentation

Dokumentation PEPPOL BIS 28A Ordering 1.0 (Github)

Exempel

Testfilerna utgör bilaga A till dokumentationen.

Testfiler (ZIP, nytt fönster)

Svensk handledning

Kompletterande handledning på svenska saknas.

Läs vidare

Verifieringstjänst för Sveorder BIS 28A 1.0 med ordersvar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!