17 februari 2015
Prenumerera på SFTI

Samordnad varudistribution

Genom att samordna transporterna lokalt via en distributionscentral kan det kan ge fördelar för både leverantörer och köpare i form av bättre miljö, snabbare distribution och färre leveranser.

Från distributionscentralen levereras varorna samordnat från flera leverantörer.

För att kunna utnyttja denna affärsprocess fullt ut bör beställningar och leveransavisering utväxlas elektroniskt enligt affärsprocessen SFTI Scenario 6 eller motsvarande meddelanden inom Sve-familjen och Transportetikett sättas på respektive kolli.

  • För SFTI Scenario 6 så är utgångspunkten den så kallade Bas-varianten med ett antal kompletteringar. De viktigaste tilläggen är användning av meddelandena Avropsbekräftelse och Leveransavisering rekommenderas.
  • Då Svefamiljen används så kombineras meddelandena Sveorder plus svar, Sveleveransavisering.

Handledning

En handledning är framtagen som stöd affärsprocessen Samordnad varudistribution. I denna beskrivs dels affärsprocessen från avrop till leverans. Handledningen innehåller även ett antal punkter som man i rollen som Köpare, Leverantör och systemleverantör bör ta hänsyn till vid implementering av denna affärsprocess.

Handledning - Samordnad varudistribution

Specifikationer

Som nämns ovan så kan affärsprocessen utföras med hjälp av SFTI Scenario 6 eller med meddelanden ur Svefamiljen. Leveransavisering är nödvändig att använda för att informera distributionscentralen om kommande leverans. Avropsbekräftelse/Ordersvar kan användas för att informera kunden om eventuella avvikelser gentemot avropet i god tid innan leverans. I underbilagorna för dessa meddelanden finns markerat med J de termer som minst ska användas. Utökning kräver i sedvanlig ordning en överenskommelse mellan parterna.

Underbilagorna utgår från SFTI/ESAP 6 version 2.8 respektive Sveorder BIS 28A 1.0 inkluderande ordersvar och Sveleveransavisering BIS 30A 1.0.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!