3 september 2018
Prenumerera på SFTI

Sveriges roll i OpenPEPPOL

PEPPOL startade som en så kallad ”Large Scale Pilot” som drevs av EU-kommissionen till och med augusti 2012. Sedan den 1 september 2012 förvaltas PEPPOL av den icke vinstdrivande organisationen OPENPEPPOL.

Sveriges medverkan i OPENPEPPOL syftar till att tillvarata de svenska intressena och se till att svenska myndigheter och företag får ett fortsatt gott stöd inom e-inköpsområdet, speciellt i sammanhang där handel sker utanför Sveriges gränser.

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) är en av medlemmarna i OpenPEPPOL och en av de PEPPOL-myndigheter som har ansvar för vidareutveckling och förvaltning. Det innebär att DIGG ansvarar för avtalsfrågor, informationsspridning och stöd för de tjänsteleverantörer som önskar bli aktörer i PEPPOL.

Mer information finns på digg.se.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!