StartsidaSynpunkter

Lämna synpunkter

Vi vill ta del av dina idéer och synpunkter om innehåll och funktioner på www.sfti.se. Skriv gärna ditt namn och e-postadress eller telefonnummer där vi kan nå dig. I vissa fall kan vi behöva ställa följdfrågor.

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen ännu bättre!

SFTI

Mina synpunkter gäller (välj den beskrivning som stämmer bäst med dina synpunkter): Beskriv dina synpunkter mer utförligt här: OBS! Ange vilken sida du vill kommentera. 

Namn:  

E-post: 

Telefon: 

* Obligatoriska uppgifter