Prenumerera på SFTI

Elektronisk beställning av tjänster - en vägledning

Inom ramen för SFTI har en vägledning tagits fram i syfte att underlätta beställning av tjänster.

Hittills har e-handeln oftast innefattat varor men med denna handledning vill vi visa möjligheterna med även elektronisk beställning av tjänster.

Handledningen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!