Prenumerera på SFTI

Handledning stilmall för Svefaktura

Den här presentationsmallen har tagits fram som en referensmall för Svefaktura.

Syfte med mallen

Mallen har ingen normerande funktion för hur IT-lösningar skall presentera Svefakturor, men det skall vara möjligt att på begäran kunna visa upp Svefakturor i referensformatet, till exempel för jämförelse mellan hur en sändares respektive mottagarens system visar en Svefaktura.

Mallen kan även användas till ledning och inspiration vid utveckling av lösningar som stödjer Svefaktura men det ställs inget krav att just denna mall skall användas för rutinerna i anslutning till Svefakturaarbete. Tvärtom, presentation av fakturor är ett område där användare/handläggare kan ha olika preferenser, och utvecklare kan skapa mervärden för sina lösningar genom egna genomtänkta visningsformat.

Vid utveckling av lösningar skall god ergonomi eftersträvas - sådana aspekter har inte prioriterats för utformning av referensmallen

Guide presentation för stilmall för SFTI Svefaktura

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.