Prenumerera på SFTI

Handledning Svekatalog

Dokumentationen för Svekatalog 1.0 består av Svekatalog Affärstransaktion och Svekatalog Underbilaga som kan användas vid avtal, framförallt vid utökat innehåll. Dessutom finns stödjande/vägledande dokument i form av handledning

Denna handledning syftar till att underlätta användningen av enkel produktkatalog, som vi benämner Svekatalog och även främja en enhetlig användning av denna tillämpning. I den mån priser och produktinformation får ändras ersätts informationen i sin helhet varför vi inte ser anledning att använda separata meddelanden för produkt- respektive prisinformation. Vi vill dock hålla kvar kopplingen till tidigare arbeten i SFTI, där kataloghanteringen inledningsvis orienterades mot renodling av prislistefunktionen, varför vi föredrar att återanvända termer även om deras namn förmedlar en något snäv innebörd (som till exempel T0001 Prislistenummer).

Svekatalog är rekommenderad av SFTI Beredningsgrupp den 30 november 2011 och fastställd som SFTI av SFTI styrgrupp den 16 december 2011.

Handledning Svekatalog 1.0 (PDF)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.