Prenumerera på SFTI

Handledning Val av affärsprocess

Syftet med handledningen är att underlätta vid valet mellan SFTI:s olika affärsprocesser vid införande av e-handel.

I handledningen förklaras på övergripande nivå hur SFTI:s affärsprocesser skiljer sig åt vad gäller den nytta de kan bidra med samt i vilka situationer de kan användas.

Handledningen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.