27 juni 2018
Prenumerera på SFTI

Årets e-handelsdagar äger rum den 1-2 oktober 2018

Det ges bland annat goda exempel på införande av e-handel som kan skapa inspiration i det dagliga arbetet.

Anmälan

Inbjudan E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting (PDF, nytt fönster)

Årets e-handelsdagar präglas både av aktuella nyheter som exempelvis den kommande lagstiftningen om obligatoriska e-fakturor vid alla inköp men även av ämnen som alltid är angelägna att komma vidare med.

Fokusområden

  • Inköpsstyrning och uppföljning
  • Organisation och förändringsarbete vid e-handel
  • Beställningar i praktiken (med bland annat nya SFTI affärsprocesser och verktyg som det finns stöd för samt tjänstebeställningar)
  • E-handel kopplat till upphandling

Dagarna kommer att innehålla både sessioner där man kan ta del av goda exempel på införande av e-handel och som kan skapa inspiration i det dagliga arbetet, men även specifika seminariespår i de olika fokusområdena. Vissa seminarier är av föreläsningskaraktär medan andra bygger på erfarenhetsutbyte och diskussion.

Välkomna!

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!