17 augusti 2017
Prenumerera på SFTI

Grundkurs e-handel 18-19 oktober 2017

Vad behöver man veta när man ska införa elektronisk handel?

Anmälan

Grundkurs i elektronisk handel 18-19 oktober 2017, (PDF, nytt fönster)öppnas i nytt fönster

Syfte

Syftet är att gå igenom vad elektronisk handel innebär, hur man kan införa e-handel och olika sätt att arbeta för att uppnå målen. Vi ger även praktiska tips och råd.

Innehåll

Det finns olika sätt att gå tillväga vid införandet av elektronisk handel. På kursen vill vi visa vad införandet i de olika delarna innebär, vilka effekter som kan påräknas, hur styrning och ramavtalstrohet kan uppnås, vilka behov av förändringar i organisationen som kan finnas m.m.

Målgrupp

Denna tvådagarskurs, riktar sig till tjänstemän i kommuner, landsting/regioner och stat-liga myndigheter som arbetar med elektronisk handel eller står i begrepp att införa e-handel och med tonvikten på inköp, ekonomi, revision, arkiv och juridik. Vi bedömer att ni får ut mest av kursen om Ni representeras av flera kompetensområden såsom pro-jektledning, inköp, redovisning, arkiv, juridik och IT.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!