9 oktober 2018
Prenumerera på SFTI

Grundkurs elektronisk handel 5-6 november, Stockholm

En grundkurs som riktar sig till er som inför elektronisk handel eller står i begrepp att göra detta.

Anmälan

Grundkurs elektronisk handel (PDF, nytt fönster)

Syfte och innehåll

Kursen går igenom vad e-handel innebär, vilka effekter som kan påräknas men också hur man strategiskt ska se hur införandet ska gå till. Det gäller förberedelser både internt i organisationen och gentemot varu- och tjänsteleverantörer. Ett genomtänkt införande kan ge ökade förutsättningar för att uppnå effekter både vad gäller en effektiv inköpsprocess men också goda möjligheter till uppföljning och styrning av inköpsverksamheten.

Anslutningen av varu- och tjänsteleverantörer innefattar både hur dessa ska involveras under löpande ramavtal m.m. men även om hur man i samband med upphandlingar kan ställa krav på e-handel. Dagens lösningar medger stor flexibilitet, men vad bör ni själva veta när ni ska
ansluta leverantör av varor och tjänster?

E-handel innefattar olika beställningsprocesser. Det är både beställningar baserade på översänd pris- och artikelinformation men även webb-beställningar samt enklare former där leverantören kan få sina ordrar via leverantörsportal och mail samtidigt som det för köparen är en del av inköpssystemet med integrerad e-handel med EDI. En översikt av de standarder som
rekommenderas inom SFTI ges.

Den andra dagen inleds med ett avsnitt om hantering av e-fakturor. Det gäller dels vad som gäller enligt den nya lagstiftning som träder ikraft den 1 april 2019 men även vissa frågor kring hur en inkommande faktura ska hanteras, arkiveras m.m.

Vi går igenom dessa delar på grundkursen. Kursen avsluts med praktiska frågor vid uppstart av e-handel och deltagare som avser att gå kursen är välkomna att innan kursen även sända in frågor som kan tas upp.

Vi får även ta del av erfarenheterna från en myndighet som infört e-handel. Det är Maja Uvalic på länsstyrelsen i Västra Götalands län som informerar om hur de infört e-handel.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!