19 mars 2018
Prenumerera på SFTI

Grundkurs i elektronisk handel 9-10 april

Detta är en grundkurs som riktar sig till er som inför elektronisk handel eller står i begrepp att göra detta.

Anmälan

Inbjudan till Grundkurs i elektronisk handel 9-10 april 2018 (PDF, nytt fönster)

Syfte och innehåll

Kursen går igenom vad e-handel innebär, vilka effekter som kan påräknas men också hur man strategiskt ska se hur införandet ska gå till.

Vi får även ta del av erfarenheterna från en kommun som arbetar framgångsrikt med e-handel, Eskilstuna kommun.

Kursen innehåller även avsnitt kring interna rutiner kring attester m.m., redovisningsfrågor samt vad som gäller vid bokföring och arkivering av elektroniska fakturor.

Under kursen, som är en grundkurs, kommer tid att finnas för frågor, diskussion, erfarenhetsutbyte och praktiska övningar.

Målgrupp

Denna tvådagarskurs, riktar sig till tjänstemän i kommuner, landsting/regioner och stat­liga myndigheter som arbetar med elektronisk handel eller står i begrepp att införa e-handel och med tonvikten på inköp, ekonomi, revision, arkiv och juridik. Vi bedömer att ni får ut mest av kursen om Ni representeras av flera kompetensområden såsom pro­jektledning, inköp, redovisning, arkiv, juridik och IT. Detta är en kurs på grundläggande nivå. Det ges även regelbundet fortsättningskurser om e-handel.

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!