11 december 2018
Prenumerera på SFTI

Kurs om SFTI Svehandel och PEPPOL den 6 februari 2019

Under kursen ges en beskrivning av de olika meddelandena inom SFTI Svehandel kas samt PEPPOL som kommunikation och vad detta innebär. Vi gör även en jämförelse mellan SFTI Svehandel och SFTI/ESAP.

Anmälan

Inbjudan till kurs om SFTI Svehandel och PEPPOL 6 februari 2019 (PDF, nytt fönster)

Bakgrund

Med en komplett affärsprocess som vi kallar ”SFTI Svehandel” räknar vi med att underlätta e-handel för en stor mängd leverantörer av varor och tjänster eftersom den bygger på meddelandestandarden XML, som enligt de flesta bedömare är enklare att implementera än SFTI/ESAP som bygger på meddelandestandarden EDIFACT.

Det första meddelandet inom SFTI Svehandel var Svefakturan, som togs fram 2003 och rekommenderas sedan 2004. Den är nu brett använd. På sikt tror vi att SFTI Svehandel
som innefattar alla meddelanden, såsom prislista/- katalog, order, bekräftelser, leveransavisering,faktura orderöverenskommelse och punchout till stor del ska kunna ersätta användningen av SFTI/ESAP. Meddelanden inom SFTI Svehandel baseras på PEPPOL:s specifikationer som förutom att det används i Sverige är brett använt i Norge och även börjar implementeras inom andra länder i Europa. Fakturan PEPPOL BIS Billing 3 som blir obligatoriskt att kunna ta emot som offentlig köpare från 1 april 2019 ingår i SFTI Svehandel. Vi vill därför informera mer om den och hur den är implementerad i dagens e-handelslösningar. Flera av meddelandena inom SFTI Svehandel finns även i olika s.k. leverantörsportalslösningar.

Ett sätt att underlätta anslutningen av varu- och tjänsteleverantörer är genom användning av PEPPOL infrastruktur. Denna rekommenderas av SFTI sedan 2014 och börjar nu bli använd
i Sverige, även om det än så länge är mer i andra länder. I Norge exempelvis används enbart PEPPOL både inom privat och offentlig sektor för att skicka e-fakturor och framöver alltmer av övriga e-handelsmeddelanden.

Vad kommer då detta att innebära för er som offentlig köpare och för leverantörer?

Vad innebär det för era inköpsprocesser och de lösningar som ni har idag? Vilka krav kan ni behöva ställa för att använda PEPPOLs infrastruktur? Vad händer med annan kommunikation?

Vid kursen den 6 februari går vi in på både beskrivning av de olika meddelandena inom SFTI Svehandel kas samt PEPPOL som kommunikation och vad detta innebär.

Vi gör även en jämförelse mellan SFTI Svehandel och SFTI/ESAP.

Kursinnehåll

  • Introduktion - bakgrund
  • Genomgång av innehåll i SFTI Svehandel
  • Hela SFTI Svehandel-processen som samverkande affärsprocess
  • Användningen av SFTI Svehandel. Skillnader och likheter mellan SFTI Svehandel/PEPPOL meddelanden och SFTI/ESAP.
  • Leverantörsanslutning med SFTI Svehandel tjänst för verifiering av meddelanden m.m.
    PEPPOLs infrastruktur (överföring av meddelanden) status på användningen av PEPPOL

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!