23 april 2018
Prenumerera på Nyheter från SKL

Inbjudan till SFTI Beredningsgrupp den 24 april 2018

En viktig beslutspunkt är SFTI-rekommendation om den nya e-fakturastandarden , PEPPOL BIS Billing v 3, som implementations-anvisning baserad på den europeiska formatstandarden, EN 16931-1.

Inbjudan till SFTI Beredningsgrupp den 24 april 2018 (PDF, nytt fönster)

Fastställande av den nya standarden får stor betydelse. Det beror på att offentliga organisationer senast i april 2019 enligt aktuellt lagförslag ska kunna ta emot e-fakturor enligt den nya standarden.

Här finns specifikation m.m. för PEPPOL BIS Billing v 3: http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/

En mappning har tagits fram från Svefaktura till den nya EN 16931-1 (PEPPOL BIS v 3): Svefaktura 1.0 mapped to EN 16931-1 Semantic model (PDF, nytt fönster)

På agendan finns även en beslutspunkt vad avser mall för katalog i cellstrukturerat format (såsom exempelvis excel), detta för att underlätta för leverantörer som inte hanterar EDIFACT eller XML.

Bilagor

Olika rapporter avseende aktuella frågor och arbeten följer, bland annat om transportavisering vid samordnad varudistribution och om XBRL för standardiserad ekonomisk information.

Därefter äger en workshop rum. Den handlar om utformingen av SFTI:s nya webb. En översyn har påbörjats och där dels tankar för utformningen förs fram, dels önskas input från Beredningsgruppens deltagare.

Välkomna!

Med vänlig hälsning,

För SFTI
Eva Wärnå och Kerstin Wiss Holmdahl

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!