24 januari 2019
Prenumerera på Nyheter från SKL

Kallelse till möte med SFTI Beredningsgrupp

Läs mer

Vi ber att få kalla till möte i SFTI Beredningsgrupp

Tid och plats

Tisdagen den 5 februari maj kl. 09.30 - 16.00 ca. (kaffe serveras från kl. 09.00). 

Platsen är Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm.
Lokal: Kandell, plan 12. (Registrering i receptionen)

En viktig beslutspunkt är vilka av specifikationerna i PEPPOL BIS 3-paketet som ska rekommenderas som SFTI. Detta med anledning av att OpenPEPPOL beslutat göra dem obligatoriska i PEPPOL-nätverket från och med 15 maj. PEPPOL BIS 3-paketet omfattar PEPPOL BIS meddelanden i version 3 för Order only, Ordering, Catalogue only, Despatch advice, Punch out, Order Agreement, Message level response och Invoice response. Specifikationerna finns här: http://docs.peppol.eu/poacc/upgrade-3/

Vi behöver även ta ställning till två nationella specifikationer efter att de nu har testats:

  • dels Transportavisering, inom flödet vid samordnad varuinformation, och
  • dels Slutenvårdsdos, d.v.s. beställning av patientunika läkemedelsförpackningar.
  • Bland informationspunkterna behandlas nya stödverktyg för e-faktura enligt PEPPOL BIS Billing 3: dels SFTI:s stilmall för fakturapresentation

Material för Transportavisering och slutenvårdsdos (Zip-fil, nytt fönster)

Det finns bl. a. två word-dokument som ger en kort beskrivning på processen och de meddelande som är uppe för beslut.

Kallelse med agenda (PDF, nytt fönster)

Workshop

Efter beredningsgruppsmötet äger en workshop rum. Den handlar om krav på applikationsprogram­meringsgränssnitt (API) för komplettering av katalogdata i inköpssystemen, och där särskilt lagersaldo anses önskvärt att kunna se.

Workshopen äger rum i samma lokal, mellan 14.50 - 16.00.

Anmälan

Vi bjuder gärna på lunch men måste förbeställa alla måltider. Ni som önskar lunch i samband med Beredningsgruppens möte måste därför anmäla det senast den 29 januari till Lena Jerreman, lena.jerreman@skl.se. I annat fall går det att anmäla deltagande vid mötet senare, maila då till Lena senast dagen innan.

OBS att anmälan om deltagande måste göras p.g.a. inpasseringsreglerna.

Välkomna på mötet!

För SFTI

Eva Wärnå
Ordförande SFTI beredningsgrupp

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!