7 februari 2018
Prenumerera på Nyheter från SKL

Krav på e-faktura, lagrådsremiss överlämnad

Lagstiftning beräknas börja gälla april 2019.

Nu har regeringen överlämnat lagrådsremiss om krav på e-faktura för offentlig sektor och dess leverantörer och man räknar med att proposition lämnas till riksdagen under våren.

I lagrådsremissen föreslås att upphandlande myndigheter och enheter är skyldiga att ta emot och behandla fakturor som överensstämmer med den europeiska standarden för elektronisk fakturering. Detta baseras på EU direktiv som nu blir svensk lag. Lagen föreslås träda ikraft den 1 april 2019.

Vidare föreslår regeringen att fakturor som en leverantör utfärdar till en upphandlande myndighet eller enhet ska vara elektroniska och överensstämma med den europeiska standarden för elektronisk fakturering, om inte någon annan standard för elektronisk fakturering har avtalats. Det finns möjligheter för myndighet som regeringen bestämmer att vid vite förelägga leverantör att se till att de fakturor som leverantören utfärdar enligt den nya lagen överensstämmer med standarden. Observera att detta kravet för leverantörer gäller för fakturor som utfärdats till följd av upphandlingar som påbörjats efter ikraftträdandet ( 1 april 2019). Krav på e-faktura gäller enbart inköp där betalning sker mot faktura, ej kontantinköp/kortbetalningar.

Lagrådsremissen överensstämmer i stort med förslaget från i somras (Ds 2017:31).

Här kan du läsa Lagrådsremissen elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!