19 juni 2018
Prenumerera på Nyheter från SKL

Lagen om e-fakturering till följd av offentlig upphandling beslutad

Riksdagen antog den 14 juni lagen om elektronisk fakturering till följd av offentlig upphandling. Beslutet togs enhälligt av riksdagen.

Lagen innebär att upphandlande myndigheter och enheter är skyldiga att ta emot och behandla fakturor som överensstämmer med den europeiska standarden för elektronisk fakturering.

Vidare ska de fakturor som leverantörer utfärdar till en upphandlande myndighet eller enhet ska vara elektroniska och överensstämma med den europeiska standarden för elektronisk fakturering, om inte någon annan standard för elektronisk fakturering har avtalats. Man kan alltså komma överens om att annan standard ska användas.

Lagen omfattar alla inköp som görs från den 1 april 2019. När köp är baserat på ramavtal gäller det för fakturor som utfärdats till följd av upphandlingar som påbörjats efter ikraftträdandet 1 april 2019.

Kravet på e-faktura gäller vid upphandlingar/köp såväl över som under tröskelvärdena. Kravet gäller enbart inköp där betalning sker mot faktura, ej kontantinköp. Köp med betalkort likställs med kontant betalning.

Undantag finns när ett användande av elektronisk faktura skulle innebära risk för röjande av uppgifter som omfattas av sekretess eller risk för skada i övrigt för säkerhetskänslig verksamhet.

Lagen kommer ut med SFS nummer, men innan dess, se propositionen och Finansutskottets betänkande:

Propositionen 2017/18:153

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU

Fortsatta stödåtgärder

Under hösten kommer kurs-och informationstillfällen att äga rum om den nya lagstiftningen och hur man kan förbereda sig, men även om den nya e-fakturastandarden och om PEPPOL som kommunikation med mera.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!