6 februari 2018
Prenumerera på Nyheter från SKL

Möte SFTI beredningsgrupp 20 februari

Här kan du läsa mer om agendan och workshopen.

Tid: tisdagen den 20 februari kl 9.30-16.00 ca. Kaffe serveras från kl 9.

Plats: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) , Hornsgatan 20, Stockholm, lokalen Lilla hörsalen, plan 12.

På agendan finns bl a en beslutspunkt kring SFTI-rekommendationerna om
EDIFACT-baserade meddelanden för kvittens och partsinformation. Vidare
presenteras det nya stödmaterialet för Svefaktura BIS 5A 2.0 och information ges om arbetet med mall för e-katalog/pris- och artikelinformation i cellstrukturerade format.

Efter lunch följer sedan en workshop om det kommande lagkravet på e-faktura, vad det kräver av användarna och vilka stödinsatser som kan behövas för att ställa om till de nya kraven. Offentliga organisationer inom EU ska senast i april 2019 ta emot e-fakturor enligt en ny europeisk standard. Det svenska lagförslaget går längre, och ställer tvingande krav på
leverantörerna att fakturera offentlig verksamhet elektroniskt.

OpenPEPPOL har tagit fram PEPPOL BIS Billing version 3 som sin implementationsanvisning baserad på den europeiska formatstandarden. Workshopen ger tillfälle att bekanta sig med specifikationen som till Beredningsgruppens nästa möte (24 april) är inplanerad för beslut om
SFTI-rekommendation.

Mer information i Inbjudan till SFTI beredningsgrupp (PDF, nytt fönster) samt uppgifter för anmälan till mötet.

Välkomna!

För SFTI
Eva Wärnå och Kerstin Wiss Holmdahl

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!