22 november 2018
Prenumerera på Nyheter från SKL

Stöd för obligatorisk e-fakturering

Det finns olika former av stöd framtaget inför införandet av e-fakturering. En mall har tagits fram i samverkan mellan DIGG och SKL kring hur information kan sändas till leverantörer och /eller lägga upp på organisationens webbplats.

Den 1 april blir det obligatoriskt för alla kommuner, landsting, regioner, myndigheter och bolag som är upphandlande myndigheter att ta emot fakturor elektroniskt. Leverantörer ska skicka e-fakturor till dessa. Det gäller för alla inköp enligt upphandlingslagstiftningarna som görs från den 1 april och gör upphandlingar som påbörjad från den 1 april. Leverantörer ska skicka e-fakturor.

Det finns olika former av stöd framtaget inför införandet av e-fakturering. En mall har tagits fram i samverkan mellan DIGG och SKL kring hur information kan sändas till leverantörer och/eller lägga upp på organisationens webbplats.

Mall Skicka e-faktura till oss

www.digg.se finns även annan information kring hur man förbereder sig för införandet; det finns filmer, frågor & svar med mera.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!